Startboligerne i Aarhus N

En startbolig er et visiteret tilbud til unge mellem 18 og 24 år, som har brug for støtte og rådgivning, når de flytter i eget hjem. Støtten består af en social vicevært, som skal hjælpe den unge til at kunne klare sig selv og til at komme i eller fortsætte med uddannelse eller arbejde. Tilbuddet […]